Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Chủ nhật, 2/5/2021, 17:33
Lượt đọc: 213

Danh sách cán bộ quản lý năm học 2020-2021

 STT Họ tên  Chức vụ trong Đảng  NV chuyên môn 
 1  Nguyễn Ngọc Thảo  Bí thư chi bộ Hiệu Trưởng
 2  Lê Duy Linh Phó bí thư chi bộ Phó Hiệu Trưởng

Thành tích Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo 05 năm (từ năm 2016 đến năm 2020)
- Năm 2016: Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số 4918/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND TP Hồ Chí Minh). Trường công nhận đạt chất lượng giáo dục cấp độ 1 (Quyết định số 446/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/3/2016 của Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh)
- Năm 2017: “Tập thể Lao động xuất sắc” (Quyết định số 498/QĐ-UBND ng02/02/2018 của UBND TP Hồ Chí Minh).
- Năm 2018: “Tập thể Lao động xuất sắc” (Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND TP Hồ Chí Minh). Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh (Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND TP Hồ Chí Minh).
- Năm 2019: “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 của UBND TP Hồ Chí Minh).
- Năm 2020: “Tập thể Lao động xuất sắc” (Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND TP Hồ Chí Minh)./.
Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164