Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Chủ nhật, 2/5/2021, 16:55
Lượt đọc: 351

Danh sách Đảng Viên Chi Bộ Trường Trần Quốc Thảo

 

Thành tích 05 năm (từ năm 2016 đến năm 2020)

- Năm 2016: Hoàn thành tốt nhiệm vụ                                               

- Năm 2017: “Trong sạch – Vững mạnh”  (Quyết định số 40-QĐ/ĐU ngày 02/02/2018).

- Năm 2018: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (Quyết định số 54-QĐ/ĐU ngày 13/3/2019 của Đảng ủy Phường 6).

- Năm 2019: “Trong sạch – Vững mạnh” (Quyết định số 69 QĐ-/ĐU ngày 09/01/2020 của Đảng ủy Phường 6)

- Năm 2020: “Trong sạch – Vững mạnh” (Quyết định số 15- QĐ/ĐU ngày 28/12/2020 của Đảng ủy Phường 6)./.

 

Danh_sach_dang_vien

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164