Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Thứ bảy, 1/1/2022, 20:0
Lượt đọc: 196

BÀI HỌC TUẦN 16 - KHỐI LỚP 5

ĐỊA LÝ

Bài:Ôn tập

- Bài học: dia_li-tiet_16_-_on_tap_11202220.docx

- Gợi ý trả lời câu hỏi: dap_an_dia_li-tiet_16_-_on_tap_11202220.docx

-------------------------------------------------------------------------------

KHOA HỌC

Bài: Chất dẻo

- Bài học: khoa_-_tiet_31-_chat_deo_11202220.docx

- Gợi ý trả lời câu hỏi: dap_an_khoa_-_tiet_31-_chat_deo_11202220.docx

Bài: Tơ sợi

- Bài học: khoa_-_tiet_32_-_to_soi_11202220.docx

- Gợi ý trả lời câu hỏi: dap_an_khoa_-_tiet_32_-_to_soi_11202220.docx

-------------------------------------------------------------------------------

LỊCH SỬ

Bài: Hậu phương sau những năm chiến dịch Biên Giới

- Bài học: hau_phuong_nhung_nam_sau_chien_dich_bien_gioi_11202220.doc

- Gợi ý trả lời câu hỏi: dap_an_hau_phuong_nhung_nam_sau_chien_dich_bien_gioi__11202220.doc

-------------------------------------------------------------------------------

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài: Tổng kết vốn từ

- Bài học và bài tập: ltvc_tiet_31_tong_ket_von_tu_11202220.docx

- Gợi ý đáp án: dap_an_ltvc_tiet_31_tong_ket_von_tu_11202220.docx

Bài: Tổng kết vốn từ

- Bài học và bài tập: ltvc_tiet_32_tong_ket_von_tu_11202220.docx

- Gợi ý đáp án: dap_an_ltvc_tiet_32_tong_ket_von_tu_11202220.docx

-------------------------------------------------------------------------------

TẬP LÀM VĂN

Bài: Tả người (Kiểm tra Viết)

- Bài học: tap_lam_van_tiet_31_-_kiem_tra_viet_-_ta_nguoi_11202220.docx

- Gợi ý trả lời câu hỏi: 

Bài:  Làm biên bản một vụ việc

- Bài học: tlv_tiet_16_11202220.docx

- Gợi ý trả lời câu hỏi: dap_an_tlv_tiet_16_lam_bien_ban_mot_vu_viec_11202220.docx

-------------------------------------------------------------------------------

TOÁN

Tiết 76: Luyện tập

- Bài học và bài tập: toan_tiet_76_luyen_tap_11202220.doc

- Gợi ý đáp án: dap_an_toan_tiet_76_luyen_tap_11202220.doc

Tiết 77:  Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)

- Bài học và bài tập: toan_tiet_77_giai_toan_ve_ti_so_phan_tram_tt_11202220.docx

- Gợi ý đáp án: dap_an_toan_tiet_77_giai_toan_ve_ti_so_phan_tram_tt_11202220.docx

Tiết 78: Luyện tập

- Bài học và bài tập: toan_tiet_78_-luyen_tap_11202220.docx

- Gợi ý đáp án: dap_an_toan_tiet_78_-luyen_tap_11202220.docx

Tiết 79: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)

- Bài học và bài tập: toan_tiet_79_giai_toan_ve_ti_so_phan_tramtt_11202220.doc

- Gợi ý đáp án: dap_an_toan_tiet_79_giai_toan_ve_ti_so_phan_tramtt__11202220.doc

Tiết 80: Luyện tập

- Bài học và bài tập: toan_tiet_80_luyen_tap_11202220.doc

- Gợi ý đáp án: dap_an_toan_tiet_80_luyen_tap_11202220.doc

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164