Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 15/8/2016
Lượt đọc: 109

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017

Số/Ký hiệu: Biểu mẫu 7_Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành: 15/8/2016
Ngày có hiệu lực: 15/8/2016
Người ký: Trần Thị Ngọc Vân
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017
File đính kèm:
File thứ 1: Biểu mẫu 7_Công khai thông tin cơ sở vật chất.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164