Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 25/11/2016
Lượt đọc: 422

Mẫu Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 25/11/2016
Ngày có hiệu lực: 25/11/2016
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: HD ghi bảng tổng hợp kết đánh giá giao duc của lớp.docx
File thứ 2: Mẫu Bảng tổng hợp kết quả đánh giá GD của lớp.xls
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164