Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 25/11/2016
Lượt đọc: 307

Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số/Ký hiệu: 22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 26/9/2016
Ngày có hiệu lực: 6/11/2016
Người ký: Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm:
File thứ 1: Thông tư 22_2016_TT_BGDĐT.doc
Nội dung:

164