Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.

Có 10 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

22/2016/TT-BGDĐTCông văn Bộ - Sở - Phòng - UBND - Quận 25-11-2016
2 Mẫu Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Công văn Bộ - Sở - Phòng - UBND - Quận 25-11-2016
3 Mẫu học bạ mới theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

(Tải File đính kèm)

 Công văn Bộ - Sở - Phòng - UBND - Quận 25-11-2016
4 Lịch dạy học năm học 2016 - 2017

(Tải File đính kèm)

 Công văn Bộ - Sở - Phòng - UBND - QuậnPhòng GD&ĐT Q315-08-2016
5 Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học,

(Tải File đính kèm)

5842/BGDĐT-VPCông văn Bộ - Sở - Phòng - UBND - QuậnBộ GD&ĐT15-08-2016
6 Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kỹ thuật tiểu học. 7975/BGDĐT-GDTHCông văn Bộ - Sở - Phòng - UBND - QuậnBộ GD&ĐT15-08-2016
7 Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

(Tải File đính kèm)

14/2007/QĐ-BGDĐTCông văn Bộ - Sở - Phòng - UBND - QuậnBGDĐT02-08-2016
8 Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

(Tải File đính kèm)

 Công văn Bộ - Sở - Phòng - UBND - Quận 29-07-2016
9 Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 cuả BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học

(Tải File đính kèm)

41/2010/TT/BGDĐTCông văn Bộ - Sở - Phòng - UBND - Quận 29-07-2016
10 Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GDĐT Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học

(Tải File đính kèm)

30/2014/TT-BGDĐTCông văn Bộ - Sở - Phòng - UBND - Quận 29-07-2016

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích