Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Thứ bảy, 27/11/2021, 23:53
Lượt đọc: 78

HÀNH TRÌNH DI SẢN VĂN HÓA QUẬN 3 - PHẦN 1 : CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA

Bảng mã QR giới thiệu lịch sử hình thành

của các điểm di tích lịch sử cấp Quốc gia trên địa bàn Quận 3

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164