Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Chủ nhật, 28/11/2021, 0:29
Lượt đọc: 209

HÀNH TRÌNH DI SẢN VĂN HÓA QUẬN 3 - PHẦN 3 : CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3

Bảng mã QR giới thiệu lịch sử hình thành

của các địa điểm thuộc danh mục kiểm kê

Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Quận 3

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164