Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Thứ năm, 22/10/2020, 13:0
Lượt đọc: 81

Tiết sinh hoạt sao nhi đồng lớp 2A

Tiết sinh hoạt sao lớp 2A, với sự hướng dẫn của anh Nguyễn Anh Tú lớp 5B và sự hỗ trợ của cô giáo chủ nhiệm, cô Thu Nga và cô Mộng Hằng

 

     

Tác giả: GVCN

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164