Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Thứ ba, 20/7/2021, 10:29
Lượt đọc: 1105

KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DÂN TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Quý Phụ huynh theo dõi kế hoạch tuyển sinh, danh sách trẻ được phân tuyến vào lớp 1 trường TH Trần Quốc Thảo và hướng dẫn đăng ký trực tuyến cho trẻ vào lớp 1 năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

 

DANH SÁCH TRẺ SINH NĂM 2005 - ĐƯỢC PHÂN TUYẾN VÀO LỚP 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC THẢO 

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

 

HƯỚNG DẪN CHA MẸ HỌC SINH (CMHS) NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 1

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164