Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Thứ hai, 10/1/2022, 8:45
Lượt đọc: 132

KẾT QUẢ - ĐÁP ÁN VUI HỌC - HỌC VUI TOÁN KỲ 4

 

Câu 1:

Hình vuông ABGH có 4 cạnh bằng nhau và cùng bằng 12cm.

Vậy cạnh AB = 12cm, AH = 12cm

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ABCD ta cần có chiều dài AB (12cm) và chiều rộng AD.

Vì chiều rộng của 3 hình chữ nhật bằng nhau nên là AD = DE = EH và bằng AH : 3

Độ dài cạnh AD là:

          12 : 3 = 4 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

          12 x 4 = 48 (cm2)

                   Đáp số: 48 cm2

Câu 2:

Số học sinh trả lời đúng là: 9

Kết quả Danh sách học sinh đoạt giải kỳ 4

 

 

Chúc mừng tập thể lớp có số lượng Học Sinh Tham Gia Đông nhất:

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164