Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Thứ năm, 2/12/2021, 10:56
Lượt đọc: 4050

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LỚP HỌC XANH DÀNH CHO PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH

Phụ huynh học sinh theo dõi hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm tại đây:

Tài liệu hướng dẫn 

hdsd_lhx_-_cmhshs-converted_1012202111.docx 

hdsd_cmhs_xoa_hoc_sinh_khi_add_nham_1012202111.docx

Mã QR Code của nhà trường

 

  

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164