Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Lớp 1A - GV Hoàng Phương TrangLớp 1B - GV Lưu Quí Ngân
Lớp 1C - GV Trần Thị Thanh HươngLớp 1D - GV Lê Thị Xuân Hương
Lớp 2A - GV Nguyễn Anh ThưLớp 2B - Hoàng Thị Tú Vân
Lớp 2C - GV Nguyễn Minh HiềnLớp 2D - GV Đặng Thị Bạch Huệ
Lớp 3A - GV Trần Đức TâmLớp 3B - Nguyễn Minh Tiên
Lớp 3C - GV Võ Thị Hồng Ngọc Lớp 3D - GV Văn Thị Ẩn Ngọc Điệp
Lớp 3E - GV Đào Thị Ánh NguyệtLớp 4A - GV Tăng Thị Tuyết Vân
Lớp 4B - GV Nguyễn Thị Kim HồngLớp 4C - GV Đặng Kim Quân
Lớp 4D - GV Nguyễn Thị Minh HiềnLớp 5A - GV Nguyễn Ngọc Vinh
Lớp 5B - GV Nguyễn Anh TuấnLớp 5C - GV Nguyễn Thị Hằng
Lớp 5D - GV Nguyễn Thị Thơm
Đang online: 7
Hôm nay : 149
Hôm qua : 415
Tuần này : 1,922
Tuần trước : 4,714
Tháng này : 126,831
Tháng trước: 147,372
Tất cả : 1,217,842

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164