Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Chủ nhật, 28/11/2021, 0:25
Lượt đọc: 60

HÀNH TRÌNH DI SẢN VĂN HÓA QUẬN 3 - PHẦN 2 : CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ

Bảng mã QR giới thiệu lịch sử hình thành

của các Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố

trên địa bàn Quận 3

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164