Ngày 23 tháng 01 năm 2021, họp Cha mẹ học sinh cuối kỳ I năm học 2020-2021.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 15/8/2016
Lượt đọc: 11211

Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học,

Số/Ký hiệu: 5842/BGDĐT-VP
Ngày ban hành: 1/9/2011
Ngày có hiệu lực: 1/9/2011
Người ký: Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học,
File đính kèm:
File thứ 1: CV so 5842_BGDĐT-VP ve HD chung ve dieu chinh noi dung ....doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164